Polityka prywatności - PLINTA-SERWIS Przedsiębiorstwo Elektroniczne

Przejdź do treści
Polityka prywatności
Troska o ochronę danych osobowych

Mając na uwadze ochronę prywatności osób kontaktujących się z naszą firmą za pomocą Internetu chcemy zapewnić, że firma PLINTA-SERWIS w pełni przestrzega odpowiednich przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych osobowych swoich klientów.

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę może nastąpić tylko za Państwa wyraźną zgodą np. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, ankiety bądź innych druków zamieszczonych na naszej stronie, a także w przypadku, gdy pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.

Do czego służą zebrane dane osobowe?

Uzyskane od Państwa dane osobowe wykorzystywane są przez nas do realizacji następujących celów:
* Odpowiedzi na pytania;
* Udostępnieniu określonych informacji;
* Podtrzymywaniu kontaktu z klientami PLINTA-SERWIS;
* Realizacji i obsługi zamówień.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy Państwa danych osobowych stronom trzecim.

Bezpieczeństwo

Strona internetowa PLINTA-SERWIS dysponuje odpowiednimi środkami bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę Państwa danych przed niewłaściwym wykorzystaniem, modyfikacją lub utratą oraz nieuprawnionym ujawnieniem osobom trzecim.

Łącza do innych witryn internetowych

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne witryny, których łącza znajdują się na stronie internetowej PLINTA-SERWIS.

Kontakt – odpowiedzi na pytania

Uwagi i pytania dotyczące niniejszej deklaracji prosimy przesyłać na adres email podany w kontaktach. Wszelkie zmiany związane z prowadzeniem polityki ochrony danych osobowych zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.

-----------------------------------------
Copyright © PLINTA-SERWIS 2024
Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Wróć do spisu treści